Sorgbearbetning i grupp ger en helt annan dynamik som individuell sorgbearbetning inte ger, främst eftersom man tar del av varandras erfarenheter.

Första kurstillfället börjar med att vi presenterar oss kort för varandra. Därefter går jag igenom kursupplägget samt delar ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis berättar jag hur vi kan stödja varandra samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga kurstillfällen har följande upplägg:

Inledningsvis sitter vi i en något större grupp. Där går jag igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter delas ni in i mindre grupper om 3-5 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande. I den lilla gruppen bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften.

Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom det arbetet som gjorts i de mindre grupperna och jag besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

Praktisk information
  • 8 veckor i Stockholm (kurslokal anpassar vi efter samtliga kursdeltagare)
  • 4 500 SEK / person
  • Kursmaterial och kurslitteratur (värde 299 SEK) ingår
  • 8 möten á 2 timmar samt 1-2 timmar för hemuppgifter / kurstillfälle
  • Malin Wiklund är kursledare

Jag genomför kurser löpande Har du frågor, ring mig på 0702-67 95 63 eller mejla.

< ANMÄL DIG HÄR >