I en individuell kurs genomför du ditt eget sorgearbete. Jag ger dig instruktioner, men det är du som gör arbetet.

Kursen är ett sätt för mig att förmedla kunskap och erbjuda stöd till dig så att du kan genomföra ditt sorgearbete.

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, jag går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg:

Inledningsvis går jag igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa mig för vägledning.

PRAKTISK INFORMATION
  • 8 veckor i Stockholm (kurslokal anpassar vi efter dig som kursdeltagare)
  • 4 500 SEK / person
  • Kursmaterial och kurslitteratur (värde 299 SEK) ingår
  • 8 möten á 2 timmar samt 1-2 timmar för hemuppgifter / kurstillfälle
  • Malin Wiklund är kursledare

Jag genomför kurser löpande. Har du frågor, ring mig på 0702-67 95 63 eller mejla.

< Anmäl dig här >